Polityka prywatności

Polityka Prywatnosci:


Administrator aplikacji Faktura 24 Sekundy zapewnia, ze dane pozyskane celem weryfikacji i niezbedne do przygotowania umowy z Uzytkownikiem, dokona najwyzszej starannosci o ich bezpieczenstwo, zgodnie z obowiazujacym prawem Ochrony Danych Osobowych.

 

I.                   Legenda:

 

1. Administrator,

MK –KOMPUTERY, bedacy jednoczesnie wlascicielem aplikacji Faktura 24 Sekundy, wystawianie Faktur Vat Online oraz innych systemów zawartych w aplikacji internetowej, majacy do niej wszelkie prawa majatkowe oraz pozwolenia na prowadzenie w/w dzialalnosci.

2. Uzytkownik,

Osoba fizyczna, lub osoba prawna, prowadzaca dzialalnosc gospodarcza, na rzecz której Administrator  jest zobowiazany swiadczyc Usluge.

3. Usluga,

Jedna lub wiele uslug oferowanych przez Administratora realizowanych za posrednictwem aplikacji internetowej Faktura 24 Sekundy

4. Umowa,

Kontrakt podpisywany miedzy Administratorem Faktura 24 Sekundy a Uzytkownikiem w celu pelnej aktywacji konta Uzytkownika w aplikacji Faktura 24 Sekundy.

5. Firma,


Jakikolwiek sposób platnosci, celem przedluzenia abonamentu uslugi.

 

II.                Zbieranie danych.

 

1. Dane zbierane podczas rejestracji,

W celu korzystania z aplikacji Faktura 24 Sekundy konieczna bedzie rejestracja Uzytkownika. Podczas rejestracji Uzytkownik bedzie zobowiazany podac dane swojej aktywnosci gospodarczej, adres poczty elektronicznej, login oraz unikalne haslo potrzebne do zalogowania sie do aplikacji Faktura 24 Sekundy.

 

 

2. Dane zbierane podczas zlozenia zamówienia Uslugi, przed podpisaniem umowy

Przed rozpoczeciem uzytkowania aplikacji Faktura 24 Sekundy jako Uzytkownik zweryfikowany, bedzie on zobowiazany przedstawic nastepujace dane : imie, nazwisko, firma, adres siedziby firmy  numer identyfikacji podatkowej, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz dane dotyczace formy platnosci. Ponadto w aplikacji moga byc gromadzone dane osób trzecich, wprowadzone przez Uzytkownika w celu prawidlowego korzystania z Uslugi, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialnosci za dane wprowadzane przez Uzytkownika

3. Dane zbierane automatycznie przez aplikacje Faktura 24 Sekundy

Podczas logowania sie Uzytkownika do aplikacji Faktura 24 Sekundy, system kazdorazowo automatycznie gromadzi nastepujace dane Uzytkownika: adres IP, nazwa domeny, typ przegladarki, typ systemu operacyjnego, data i godzina zalogowania i wylogowania.

4. Dane zbierane przez aplikacje Faktura 24 Sekundy podczas korespondencji Uzytkownika lub innych osób z Administratorem.

Podczas korespondencji Uzytkownika lub osób trzecich, za posrednictwem aplikacji Faktura 24 Sekundy, moga byc przekazywane do Administratora niektóre dane osobowe, takie jak: imie, nazwisko, adres email, itp.

5. Sposób wykorzystania danych osobowych przez aplikacje Faktura 24 Sekundy

Administrator nie udostepnia danych osobowych Uzytkowników, ani danych osób trzecich zamieszczonych przez Uzytkownika w aplikacji Faktura 24 Sekundy osobom nieuprawnionym.

Dane zbierane podczas rejestracji beda wykorzystane wylacznie do umozliwienia Uzytkownikowi zalogowania sie do aplikacji Faktura 24 Sekundy, oraz prawidlowego korzystania z uslugi swiadczonej przez Administratora, zgodnie z przyjetym zleceniem od Uzytkownika.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu Uslugi beda wykorzystane w celu prawidlowej realizacji zlecenia, w tym zapewnienia Uzytkownikowi dostepu do Uslugi, pobrania od Uzytkownika wynagrodzenia oraz sporzadzenia i doreczenia Faktury Vat, lub innego dokumentu potwierdzajacego realizacje uslugi przez Administratora. Ponadto dane przekazane przez Uzytkownika moga byc przekazane firmie obslugujacej transakcje platnicze w celu prawidlowej realizacji platnosci za Usluge. Firma obslugujaca ta platnosc, bedzie wykorzystywac przekazane dane wylacznie w powyzszym celu. Przekazanie danych jest obowiazkowe dla realizacji Uslugi przez aplikacje 24 Sekundy.

Aplikacja 24 Sekundy za posrednictwem poczty elektronicznej bedzie wysylal Uzytkownikowi Newsletter zawierajacy istotne informacje na temat uslug swiadczonych przez Operatora jedynie za zgoda Uzytkownika. Uzytkownik podczas podpisywania Umowy zostanie poproszony o wyrazenie zgodny na wysylanie Newslettera. Uzytkownik ma mozliwosc rezygnacji z otrzymywania Newslettera w kazdym czasie. Wysylajac stosowne pismo poczta, pod adres podany w Umowie.

Dane zbierane automatycznie moga byc uzyte do analizy zachowan Uzytkowników aplikacji Faktura 24 Sekundy, zbierania danych demograficznych o naszych uzytkownikach, lub do personalizacji zawartosci naszych stron internetowych, lub do wyswietlania reklam w swoim obszarze. Dane te sa zbierane automatycznie o kazdym Uzytkowniku pobierane z adresu IP komputera.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiedzy Uzytkownikiem lub osobami trzecimi, a aplikacja Faktura 24 Sekundy beda wykorzystane wylacznie w celu udzielenia niezbednych informacji zgodnie z przeslanym zapytaniem.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane zbierane przez aplikacje Faktura 24 Sekundy,  moga zostac udostepnione upowaznionym pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu aplikacji Faktura 24 Sekundy, naruszenia prawa, lub w celu realizacji obowiazku nalozonego na Administratora obowiazujacymi przepisami prawa, Administrator bedzie uprawniony przekazac dane wlasciwym organom scigania.

6. Kontakt Administratora z Uzytkownikiem

Po zamówieniu Uslugi Uzytkownik moze otrzymac informacje dotyczace zrealizowanego zamówienia za posrednictwem poczty elektronicznej potwierdzonej Faktura Vat w formie PDF. Uzytkownik bedzie otrzymywal Newsletter za posrednictwem poczty elektronicznej, jesli wyrazil na to zgode przy podpisywaniu Umowy.

 

7. Zmiana danych przez Uzytkownika w aplikacji Faktura 24 Sekundy

 

Uzytkownik, po zalogowaniu sie do aplikacji Faktura 24 Sekundy, w sekcji Moje Dane, moze wprowadzic zmiany Hasla oraz sposobu wyswietlania numeracji Faktury Vat oraz Faktury Proforma. Uzytkownik nie bedzie mial mozliwosci zmiany danych uzytych do zlozenia zamówienia na Usluge po podpisaniu Umowy, oraz danych zbieranych automatycznie.

8. Wykorzystanie ciasteczek cookies

Aplikacja Faktura 24 Sekundy, moze wykorzystywac ciasteczka cookies, które sluza identyfikacji przegladarki Uzytkownika, podczas korzystania z aplikacji Faktura 24 Sekundy, w celu udostepnienia Uzytkownikowi zadanych przez niego danych i informacji Ciasteczka nie zawieraja zadnych danych osobowych.

 

 

9. Zabezpieczenia bazy danych aplikacji Faktura 24 Sekundy

Podczas zbierania danych osobowych celem weryfikacji podczas rejestracji, stosowane jest szyfrowanie tego polaczenia za pomoca protokolu SSL. Baza danych Aplikacji Faktura 24 Sekundy posiada dalsze zabezpieczenia przed niepowolywanymi osobami.

10. Zmiany polityki prywatnosci serwisu Faktura 24 Sekundy

Administrator Faktura 24 Sekundy, zastrzega sobie prawo do zmiany powyzszej polityki prywatnosci poprzez opublikowanie nowej polityki prywatnosci na tej stronie. Kazdorazowa zmiana obowiazuje z dniem publikacji na stronie.

11. Dane kontaktowe Administratora Aplikacji Faktura 24 Sekundy

MK – KOMPUTERY
Kawecki Marek
ul. Gospodarcza 26b/44
41 - 200 Sosnowiec
PL6443258479
e-mail: contact@fattura.pro
telefon: +48 22 389 7454 (pn, sr, pt: godz: 16:00 – 17:00)